Ruotsin metsät

Ruotsin metsät

Ruotsi on naapurimaanamme hyvin samankaltainen ilmastonsa ja kasvillisuutensa suhteen kuin Suomi, eivätkä metsät tee poikkeusta tässä suhteessa. Ruotsi kuuluu alueeltaan pohjoiseen havumetsävyöhykkeeseen, sekä Etelä-Ruotsin osalta myös lauhkeaan seka- ja lehtimetsän vyöhykkeeseen. Pohjoisimmassa Ruotsissa ovat havumetsät sekametsiä, joissa kasvaa lähinnä mäntyä, koivua ja kuusta. Tukholman seudulla taas voidaan havaita jo kolmea erilaista päämetsätyyppiä: kuiva kangasmetsä, joka on enimmäkseen mäntyä, tuore kangasmetsä, jossa on myös kuusia ja koivuja, sekä lehto, jossa on kuusten lisäksi jaloja lehtipuita.